Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.
Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på https://urbit.com/sv/for-investors/ samt skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast den 6 maj 2020 kl. 12.00.

Observera att aktieägare som önskar poströsta måste, precis som vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok den 30 april 2020 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn) samt anmäla sig till årsstämman senast den 30 april 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se