Urb-it AB (publ) årsredovisning 2022

Urb-it AB (publ) årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

Årsredovisningen, som beskriver Urb-it ABs verksamhet och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning via länken nedan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO kevin@urbit.com

 

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike, Storbritannien och Spanien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.