Antalet aktier och röster i Urb-it har förändrats på grund av riktad nyemission samt
kvittningemission. Den sista handelsdagen i januari 2021 fanns totalt 194 229 084
aktier och 194 229 084 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår nu 23 813 306,47 krDenna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 29 januari 2021 kl. 15:00 CET.För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till
konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och
Paris. För mer information besök: www.urb-it.comBolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på
telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se