Press Release

Urb-its styrelseordförande Lage Jonason avgår på egen begäran

October 18, 2022
An outlined icon of reading glasses
1 MIN

Urb-it AB (publ):s (”Urb-it”) styrelseordförande Lage Jonason har meddelat styrelsen i Urb-it att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot och ordförande. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Styrelsen har inom sig valt Fredrik Warstedt till ny styrelseordförande för tiden fram till dess ny ordförande väljs.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, kevin@urbit.com

Denna information är sådan som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 23:58 CEST.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen CA@mangold.se.

More From Urb-it Knowledge

Ready to Urb-it?

get in touch