Press Release

Aktieägare Föreslår Ny Styrelseordförande I Urb-it

November 18, 2022
An outlined icon of reading glasses
2 MINS

Aktieägare i Urb-it AB (publ) (”Urb-it” eller “Bolaget”) föreslår att Jan Berg väljs som ny styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 21 november 2022.

Fredrik Warstedt har meddelat att han i samband med stämman kommer att avgå som styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget. För att säkerställa ett strukturerat och effektivt styrelsearbete med förankring i Bolagets affärsplan och strategi under perioden fram till nästa årsstämma föreslår aktieägare i Urb-it att Jan Berg utses till ny styrelseordförande i Bolaget vid extra bolagsstämma den 21 november 2022, och därmed ersätter Fredrik Warstedt som styrelseordförande.

Jan Berg är advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl KB:s stockholmskontor. Jan har varit aktiv vid advokatbyråer sedan 2004 och arbetar idag med företagstransaktioner och corporate governance och har lång erfarenhet av att jobba med klienter inom bl.a. IT- och fastighetsbranschen. Jan har en jur. kand. från Stockholms universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, kevin@urbit.com

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen CA@mangold.se.

More From Urb-it Knowledge

Ready to Urb-it?

get in touch